در روز های اخیر مشغول ضبط 2 موزیک ویدیو به نام های دلیرانه 1 ( شهید )  و ایران هستیم که طی روز های آتی بر روی شبکه های اجتماعی و وبسایت های ویدیویی منتشر خواهد شد ...


ضمنا گروه آماج جهت ضبط و انتشار آلبوم خود نیاز به سرمایه گذار و حمایت مالی (با بازده مالی خوب و سریع)می باشد ، جهت هماهنگی و همکاری با شماره  09329323858  تماس حاصل فرمایید .